DETAILY

V riešenej lokalite navrhujeme typový aj atypový mobiliár – lavičky, odpadkové koše, osvetlenie i rôzne atrakcie. Nižie sú uvedené jednotlivo, pričom finálny výber sa môže líšiť, avšak pri zochavaní charakteru a v kontexte celku.