AUTORI

Autorský tím (v abecednom poradí):

Ing. Veronika Bagarová, projektantka, absolvetka odboru Zahradná a krajinná architektúra SPU FZKI v Nitre

Ing. Matej Jasenka, PhD., projektant, absolvent doktoradského štúdia v odbore Záhradná a krajinná architektúra FZKI SPU v Nitre, absolvoval štúdijný pobyt na BOKU vo Viedni

Ing. Ivana Kučírková, MSc., autorizovaná krajinná architektka, vyštudovala krajinnú architektúru a urbanizmus na Technickej univerzite v Mníchove

Ing. Soňa Ridillová (dopravné riešenie), autorizovaná stavebná inžinierka, špecialista v odbore dopravné stavby

Ing. Eva Teplická, projektantka, absolventka odboru Záhradná a krajinárska architektúra ZF MZLU v Brne

Bc. Martin Tretina, asistent, študent 5. ročníka odboru Záhradná a krajinná architektúra FZKI SPU v Nitre